Dating pangulong cory aquino Free online granny dating perth

Dating pangulong cory aquino

Sa pamamagitan nito, nabuhay at nag-init muli sa bawat isa ang pag-asa para sa ating bayan.

Ngayong buwan ng Agosto ipagdiriwang natin ang Kapistahan ng Pag-aakyat sa Langit sa Mahal na Birheng Maria.

Ganito rin ang kaniyang ginawa sa Korte Suprema upang mapanumbalik ang pagiging independiyente nito.

Nakita ni Tita Cory na napakaraming dapat gawin matapos ang mahigit dalawang dekadang pamumuno ni Pangulong Marcos.

Ngunit sa kabila ng kawalan ng katiyakan, buong pananampalataya at tiwala niyang inialay ang kanyang buhay at pagsisilbi para sa kapakanan nating mga Pilipino.

May malalim na pananalig si Pangulong Cory, hindi lamang sa Diyos, kundi sa sambayanang Pilipino. Isinabuhay niya ang langit sa sangkalupaan hanggang matamo ang kaganapan nito sa piling ng Panginoon nang maiakyat siya sa langit.

Pahintulutan niyo nawang maranasan ng bawat isa sa amin ang langit sa sangkalupaan hanggang bigyan mo ito ng kaganapan sa pagdating ng araw na iyong itinakda.

Tinawag na “Tita Cory” ng ordinaryong Pilipino, binansagan din siyang “Mother of Philippine Democracy” at ang “Joan of Arc” modernong panahon.

By clicking on or navigating the site, you agree to allow us to collect information on and off Facebook through cookies.

Dahil sa espesyal na grasyang natamo ni Maria, tayo rin ay nakikinabang sa biyayang ito dahil naipapaabot natin ang ating mga panalangin kay Hesus sa pamamagitan ng kanyang inang si Maria. Panginoong Hesus, Gaya ng halimbawang ipinakita ng pumanaw na Pangulong Cory Aquino, dumulog din sana kami sa iyong Ina, nang maipaabot niya ang mga panalangin namin sa Iyo.

Sa paraang ito, mabuo nawa ang aming bayan sa mga gawain ng pagkakaisa at sa pagdarasal namin para sa isa’t isa.

Gaya ni Maria, si Pangulong Cory ay naharap din sa katulad na situwasyon.

Bago niya tinanggap ang ‘tawag’ sa kanya upang maging Pangulo ng Pilipinas, siya ay isang pangkaraniwang maybahay at ina.

dating pangulong cory aquino-86dating pangulong cory aquino-89dating pangulong cory aquino-61

Join our conversation (85 Comments).
Click Here To Leave Your Comment Dating pangulong cory aquino.

Comments:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *